Wang Wen
...China
Wang Wen <3130784@qq.com>

302 total hours
2018 12/01-12/05 Watsu 2 with Tomasz Zagorski in China as an intern ...50

2018 11/26-11/30 Watsu 1 with Tomasz Zagorski in China as an intern ...50

2018 10/23 Watsu Practitioner ...

2018 07/13-07/17 Watsu 3 with Tomasz Zagorski in Singapore ...50

2018 07/08-07/12 Watsu 2 with Tomasz Zagorski in Singapore as an auditor ...50

2018 01/08 Watsu 2 Supervision with Tomasz Zagorski demonstrating mastery ...2

2018 01/04-01/08 Watsu 2 with Tomasz Zagorski in Singapore ...50

2017 12/30-01/03 Watsu 1 with Tomasz Zagorski in Singapore ...50

View Full Transcript