Watsu Watsu

Baseny

Komfortowe praktykowanie sztuki Watsu wymaga ciepłej i czystej wody o głębokości, w której ktoś może ugiąć kolana mając szeroko rozstawione stopy i ustawić się w wodzie tak, jakby siedział na krześle. Ta głębokość będzie różniła się w zależności od wysokości osoby terapeuty i ruchów jakie będzie wykonywał. Pomimo, iż całą sesję można wykonywać na jednej głębokości, idealny basen posiada łagodnie skośne dno o głębokości od 110cm do 130cm. W głębszej wodzie bardzo trudno jest utrzymać stabilną pozycję i właściwie pracować.

Określenie komfortowej temperatury różni się wśród terapeutów i jest również funkcją warunków zewnętrznych, jak temperatura powietrza czy pogoda. Zawiera się jednak w przedziale 33-35°C. Wiele osób jest wrażliwa w odczuwaniu zmian temperatury i odczuwa różnicę wielkości pół stopnia od ich preferowanej temperatury.

Jeżeli nie wybrałeś mieszkania na obszarze z gorącymi źródłami będziesz musiał zastosować różne warianty dodatkowego ogrzewania basenu. Grzejniki gazowe można podłączyć do systemu recyrkulacyjnego basenu i utrzymać jego temperaturę na oczekiwanym poziomie. Większość termostatów w tych systemach ma możliwość utrzymania temperatury z precyzją do ok. 1-2 stopni Celsjusza. Jest to dobre dla basenów pływackich, dla Watsu może być niewystarczające. Jednakże wiele podgrzewaczy może być wyposażonych w kontrolery temperatury mogące dokładniej ją dopasować. Jest wiele sposobów na redukcję kosztów utrzymania temperatury w basenie Watsu:

  • Przykrycie powierzchni basenu materiałem izolacyjnym podczas przerw w używaniu, zwłaszcza w nocy.
  • Basen zbudowany specjalnie dla Watsu może być izolowany jako część konstrukcji.
  • Baseny naziemne mogą być umieszczone materiałach odbijających promieniowanie podczerwone i otoczone (zaizolowane) przez talie materiały.
  • Ogrzewanie słoneczne może znacznie zmniejszyć koszty w niektórych obszarach kraju. Mimo, że początkowe koszty są wysokie, można również kupić panele używane.
Rozmiary Basenów

Watsu można wykonywać na małych powierzchniach wody. Jednak aby móc spokojnie i z radością pracować potrzeba basenu o około 3,6m średnicy, dwie sesje można robić swobodnie w 4,2m średnicy basenu z mniejszą swobodą. Trzy osoby mogą pracować w 4,8m średnicy, a cztery lub pięć w basenie o średnicy 6m.

W basenie z wbudowanymi schodami terapeuta m może pracować z użyciem specjalnych technik. Te techniki prezentowane są w książce i DVD Watsu 3. Trzecie wydanie książki o Watsu ma również rozdział o sposobach na ogrzanie, dezynfekcję, utrzymanie basenów i radzenia sobie z regulacjami rządowymi.

Basen typu Jacuzzi dla Home Spa Watsu najlepiej pasuje, gdy ma prostą ławkę dookoła obrzeży zamiast schodów. Praca ta jednak wymaga sporego doświadczenia.

Watsu® is a registered service mark of Harold Dull.
GłównaPoczątkiTantsu®Książki DVDsRehabilitacjaKorzyściBadania
WABA
Szukaj Terapeutów •Â Â KursySpasBaseny •Â Typowa Sesja •Â Scieżka odkrywcza

Webdesign by Blissland